Przemysł

 1. Instalacja do "Oczyszczania i Monitoringu Wód Gruntowych Zanieczyszczonych Produktami Naftowymi" na stacji Wrocław - Brochów .

zakres prac

Realizacja dostaw i montaż części elektrycznej .

zamawiający

EKO - MED Ochrona Środowiska - Diagnostyka Medyczna Wrocław .

 1. Huta Szkła IŁOWA .

zakres prac

Opracowanie i uruchomienie oprogramowania sterowników mikroprocesorowych dla naważania surowców wagami tensometrycznymi .

zamawiający

Huta Szkła VITROSILICON S.A.  IŁOWA .

 1. Wydział Styropianu w Zakładzie IZOLACJA S.A. w ZDUŃSKIEJ WOLI .

zakres prac

Dostawa i montaż szafek zasilająco sterowniczych do systemu komputerowego nadzoru i sterowania jakością produkcji.

zamawiający

Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej BIAP we Wrocławiu .

 1. Instalacja sterowania i automatyki dla węzła II-go stopnia kruszenia z przesiewaniem rudy w Zakładach Górniczych "Lubin" w Lubinie .

zakres prac

Dostawa i montaż szafek zasilająco-sterowniczych do systemu komputerowego nadzoru i sterowania linią , udział w rozruchu .

zamawiający

Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej BIAP we Wrocławiu .

 1. Prototypowa Instalacja do Odsiarczania Spalin ze Spalania Smół Odpadowych w Zakładach Chemicznych " ORGANIKA " S. A. w Żarowie .

zakres prac

Dostawa i montaż części elektrycznej oraz automatyki wg projektu opracowanego przez Pracownię Ochrony Środowiska " LEMITOR " Wrocław .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych " WPRI - EKO ' Wrocław .

 1. Wykonawstwo szaf zasilająco - sterowniczych typu SW - 10 przeznaczonych do współpracy z wychwytywaczami metali typu  WEMT -1614 .

zamawiający

ABB Dolmel Drives Ltd. Zakład Serwisu i Maszyn Przemysłowych Wrocław .

16.Remont kapitalny szaf sterowniczych Pras Hydraulicznych HZPU -250 .

zakres prac

Wykonanie dokumentacji technicznej , oprogramowania ,wykonawstwo szaf zasilająco -sterowniczych oraz instalacji elektrycznej pras wraz z uruchomieniem.

zamawiający

WROZAMET  S. A. Wrocław .

 1. Wykonawstwo szafy zasilająco - sterowniczej i uruchomienie Chłodni Wentylatorowej w Bydgoskiej Fabryce Kabli .

zamawiający

GAA- Lobex Sp. z o.o. gruppe anlagen automation .

20.Ujęcie wody ze studni głębinowej z uzupełnianiem wody z sieci gminnej .

zakres prac

Opracowanie projektu ,  dostawa pompy głębinowej , dostawa urządzeń pomiarowych , regulacyjnych i mikroprocesorowego systemu sterowania  , uruchomienie .

zamawiający

P.U.H. DROBIARSTWO  - KANIÓW 

 1. Modernizacja maszyny do polerowania chemicznego szkła w Hucie Szkła SUDETY w SZCZYTNEJ .

zakres prac

Opracowanie projektu i oprogramowania , wykonawstwo i uruchomienie szafy zasilająco sterowniczej. Zastosowano sterownik SIMATIC S7 300 .

zamawiający

SUDETY CRYSTAL WORKS Sp. z o.o. SZCZYTNA .

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych

      UNITRA-DOLAM  S.A.

zakres prac

Wykonanie systemu sterowania automatem galwanizerskim do selektywnego nakładania powłok z metali szlachetnych .Zastosowano sterownik DCD2 SAIA .

 

 1.  Oczyszczalnia dla miasta SKIERNIEWICE

zakres prac

Projekt wykonawczy sieci komputerowej i telefonicznej .

zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.

 1. System rejestracjii raportowania zdarzeń awaryjnych dla centrów handlowych CARREFOUR w Zielonej Górze i Chorzowie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELEKTROECO

Sp. z o.o. Wrocław.

 1. Przebudowa i rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-STSTEM Sp. z o.o.

 1. Składowisko odpadów przemysłowych BIECHÓW II dla HM –Głógów

zamawiający

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi Sp.z o.o.- Wrocław