Gospodarka Ściekowa

 1. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków dla miasta STRZELINA .

zakres prac

Realizacja (kompletacja , dostawy ,montaż i uruchomienie) systemu pomiarów i mikrokomputerowego systemu sterowania wraz z opracowaniem projektu i oprogramowania użytkowego sterowania i wizualizacji. Realizacja z zastosowaniem sterowników PCD2  szwajcarskiej firmy SAIA i oprogramowania wizualizacji WIZCON .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO Wrocław .

 1.  Przepompownia Główna Ścieków dla miasta STRZELINA .

zakres prac

Projekt i wykonawstwo szaf zasilająco-sterowniczych dla pomp FLYGTA .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 2 Wrocław .

 1. Oczyszczalnia Ścieków dla miasta STRZEGOMIA .

zakres prac

Projekt i wykonawstwo szaf sterowniczych dla pomp FLYGTA .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO Wrocław .

 1. Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków dla miasta JELENIA GÓRA .

zakres prac

Dostawy i montaż części elektrycznej oraz automatyki wraz z wykonaniem oprogramowania użytkowego z zastosowaniem sterownika SIMATIC S5-95U .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI - EKO Wrocław .

 1. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków dla miasta ŚWIDNICA .

zakres prac

Projekt i wykonawstwo szaf zasilająco-sterowniczych dla pomp FLYGTA .

Wykonawstwo i dostawa szaf zasilająco-sterowniczych dla sprężarek produkcji XVT  TURBO typ KASS-GK200  .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO Wrocław .

 1. Oczyszczalnia Ścieków w LEŚNEJ .

zakres prac

Dostawa ,montaż i uruchomienie systemu komputerowego sterowania , opracowanie i posadowienie oprogramowania użytkowego i  wizualizacji .

Montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej i urządzeń pomiarów fizykochemicznych z dostaw firmy OTTO Oeko - Tech  GmbH & Co. KG .

zamawiający

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDEX s.c. w Lubinie .

 1. Oczyszczalnia Ścieków w NIEMCZY .

zakres prac

Realizacja (kompletacja , dostawy , montaż i uruchomienie ) systemu pomiarów i mikrokomputerowego sterowania wraz z opracowaniem projektu i oprogramowania użytkowego sterowania i wizualizacji . Realizacja z zastosowaniem sterowników PCD2 produkcji szwajcarskiej SAIA i oprogramowania WIZCON .

zamawiający

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Wałbrzychu .

 1. Oczyszczalnia Ścieków dla miasta KAMIENNA GÓRA .

zakres prac

Opracowanie projektu, dostawy i montaż systemu automatycznego sterowania natlenianiem ścieków oraz automatyczne sterowanie dozowaniem koagulanta . Do pomiaru ilości tlenu w komorach anearobowo - oksydacyjnych zastosowano aparaturę  firmy DANFOSS .

zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. KAMIENNA GÓRA .

 1. Oczyszczalnia ścieków w Zakładzie POLIFARB  Cieszyn - Wrocław S. A.-Wrocław .

 zakres prac

Bieżący serwis aparatury do pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływów, poziomów oraz systemu sterowania komputerowego.

Wymiana sprzętu komputerowego oraz wymiana oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji . Eliminacja problemu roku 2000 .

zamawiający

POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.

 1.  Wykonawstwo szaf pomiarowych i sygnalizacyjnych dla Osadników Wstępnych Głównej Oczyszczalni Ścieków miasta ŁODZI .

zamawiający

GAA-Lobex Sp. z o. o. grupe anlagen automation .

 1. Oczyszczalnia ścieków w CHEŁMSKU ŚLĄSKIM .

zakres prac

Opracowanie projektu , oprogramowania , dostawa aparatury i urządzeń komputerowego systemu sterowania i pomiarów , montaż i uruchomienie.

zamawiający

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane BUDEX – Lubin .

Realizacja w ramach Programu Współpracy Przygranicznej

PHARE Polska – Niemcy .

 1. Monitoring ,  zdalne sterowanie ( poprzez modemy ) i zabezpieczenie obiektu oczyszczalnią ścieków w Chełmsku Śląskim .

zakres prac

Opracowanie projektu , oprogramowania , dostawy , montaż i uruchomienie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp.z o.o LUBAWKA .

 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana .

zakres prac

Dostaw wyposażenia przepompowni głównej .

zamawiający

Zarząd Miasta Kościana – finansowanie z funduszu PHARE .

 1. Pomiar ilości ścieków w kolektorze dla  miasta Duszniki Zdrój i Szczytnej .

zakres prac

Dostawa , montaż i uruchomienie przepływomierzy PROSONIC .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO  Wrocław .

 1. Mikroprocesorowy system automatyki procesu technologicznego dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Kamiennej Górze .

zakres prac

Projekt , oprogramowanie systemu , dostawy montaż i uruchomienie .

zamawiający

Zarząd Miasta Kamienna Góra w ramach realizacji funduszu PHARE .

 1. Centralna przepompownia ścieków w Siechnicach gmina Święta Katarzyna .

zakres prac

Dostawy , montaż i uruchomienie sterowania oraz zasilania .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO .

 1. Przepompownia ścieków w miejscowości NABORÓW .

zakres prac

Opracowanie projektu oraz dostawa szaf zasilająco sterowniczych do pomp FLYGTA .

zamawiający

Hydro- Trans Ryszard Gawrzoł Polkowice .

 

 1. Mikroprocesorowy system automatyki procesu technologicznego dla Oczyszczalni Ścieków JELCZ-LASKOWICE .

zakres prac

Opracowanie projektu automatyki i adaptacja projektu elektrycznego, oprogramowanie systemu , dostawy montaż i uruchomienie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych NAVIGA – Wrocław .

 1. Rozbudowa kontenerowej Oczyszczalni Ścieków w OSIECZNICY .

zakres prac

Opracowanie projektu automatyki i części elektrycznej , dostawa systemu sterowania wraz z oprogramowaniem , montaż i uruchomienie .

zamawiający

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane BUDEX-LUBIN .

 1. Przepompownia ściekow dla miejscowości GOLĘDZINÓW gmina Brzeg Dolny .

zakres prac

Wykonanie zasilającej linii kablowej , oświetlenia i sterowania .

zamawiający

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI-EKO Wrocław .

 1. Oczyszczalnia ścieków w PIEKARACH gmina Udanin .

zakres prac

Wykonanie przełożenia linii napowietrznej 20kV wraz z budową stacji transformatorowej 20/0,4kV  , 100kVA .

Wykonanie instalacji zasilajacej i oświetleniowej na obiekcie .

Opracowanie projektu , oprogramowania , dostawa aparatury i urządzeń komputerowego systemu sterowania i pomiarów , montaż i uruchomienie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A. Wrocław .   

 1. Oczyszczalnia ścieków w LUBIATOWIE gmina Złotoryja

zakres prac

Opracowanie projektu częci elektrycznej i automatyki .Wykonawstwo systemu sterowania , automatyki , wizualizacji i zabezpieczenia elektroniczego obiektu.

zamawiający

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A. Wrocław .

Urząd Gminy Złotoryja .


 1. Oczyszczalnia ścieków w SKŁADOWICACH gmina Lubin .

zakres prac

Opracowanie projektu zasilania , sterowania i automatyki modernizowanej oczyszczalni ścieków w Składowicach . Realizacja dostaw i wykonawstwo montażu , uruchomienie systemu mikroprocesorowego sterowania obiektem .Wykonawstwo zabezpieczenia elektronicznego obiektu .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe CMM – Wrocław .

 

 1. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości ZAWIDÓW

zakres prac

Opracowanie projektu części elektrycznej , sterowania i automatyki .

zamawiający

EKOWOD Wrocław .

 

 1. Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości ŚWIĘTOSZÓW

zakres prac

Opracowanie projektu części elektrycznej , sterowania i automatyki .

Wykonanie oprogramowania sterownika i wizualizacja obiektu ( WIZCON ), realizacja pomiarów pH .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SAN-BUD Zielona Góra .

 

 1.  Oczyszczalnia ścieków w Lubawce

zakres prac

Opracowanie projektu , realizacja monitoringu i wizualizacji oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śląskim i Lubawce .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce .

 1. Przepompownia ścieków WROCŁAW-KOWALE

zakres prac

Wykonanie zasilania , oświetlenia i automatyki przepompowni .Zastosowana aparatura ENDRESS+HAUSER .

zamawiający

Dyrekcja Inwestycji Miejskich Wrocław .

 

 1. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych dla szybu R-IX O/ZG RUDNA .

zakres prac

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej i automatyki .Oprogramowanie i uruchomienie automatyki z zastosowaniem sterownika PCD2 SAIA z panelem VT 150 .

zamawiający

URBEX Sp. z o.o. LUBIN .

 

 1. Oczyszczalnia ścieków w CHOCIANOWIE .

zakres prac

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych z zastosowaniem aparatury NIVUS .

zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Chocianów .

 

 1. Oczyszczalnia ścieków ośrodka szkoleniowego w ZDROISKU

zakres prac

Projekt systemu automatyki oprogramowanie dostawy i montaż wraz z uruchomieniem .Zastosowano sterownik S7200 SIEMENS i aparaturę firmy MOBREY

zamawiający

Zakład Instalacyjno – Budowlany KANBUD – Gorzów Wlkp.

 1. Oczyszczalnia ścieków w ZIĘBICACH

zakres prac

Wykonanie automatyki natleniania ścieków w komorze osadu czynnego .Aparatura firmy DANFOSS .

zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp. z o.o .

 

 1. Przepompownie ścieków we wsi BRENNIK gmina Złotoryja

zakres prac

Wykonanie zasilania , sterowania i monitoringu przepompowni ścieków w trybie

GPRS – przesyłania danych w trybie adresowanych pakietów cyfrowych , zastosowano moduły telemetryczne MT101  AB-MICRO .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konstrukcyjno Budowlane

INKOBUD-Złotoryja w ramach funduszu SAPART .

 

 1.  Oczyszczalnia dla miasta SKIERNIEWICE

zakres prac

Projekt wykonawczy sieci komputerowej i telefonicznej .

zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.

 1. Oczyszczalnia ścieków MIĘDZYZDROJE- wymiana oprogramowania WIZCON i sterowników

zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Międzyzdroje .

 1. Przepompownie ścieków w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna –monitoring GPRS.

zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Świętej Katarzynie odzdział Siechnice .

 1. Dostawa i montaż części elektrycznej , automatyki i oprogramowania przepompowni ścieków dla WPWiK Wrocław ul. Jerzmanowska i Widawa.

zamawiający

WPRI-EKO Sp.z o.o Wrocław

POLYGAZ Sp.z o.o.– Radwanice