Woda
  1. Ujęcie wody ze studni głębinowej z uzupełnianiem wody z sieci gminnej .

zakres prac

Opracowanie projektu ,  dostawa pompy głębinowej , dostawa urządzeń pomiarowych , regulacyjnych i mikroprocesorowego systemu sterowania  , uruchomienie .

zamawiający

P.U.H. DROBIARSTWO  - KANIÓW 

  1. Automatyka ujęcia wody w LUBAWCE .

zakres prac

Opracowanie projektu i oprogramowania , dostawy montaż i uruchomienie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM-LUBAWKA .

  1. Fontanna na WROCŁAWSKIM RYNKU .

zakres prac

Opracowanie dokumentacji mikroprocerowego sterowania pompami i wykonawstwo montażu i uruchomienie .

zamawiający

Przedsiębiorstwo BOGIV   Wrocław .

 

  1. Stacja uzdatniania wody w LEŚNICY .

zakres prac

Wykonawstwo zasilania i sterowania pracą zbiornika popłuczyn z filtrów pośpiesznych stacji uzdatniania wody w Leśnicy .Dostawa pomp i mieszadeł .

zamawiający

Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. Wrocław

 

  1. Stacja wytważania dwutlenku chloru dla  MPWiK ŁODŹ-ROKICINY

zakres prac

Opracowanie projektu zasilania , sterowania i monitoringu stacji wytważania i dozowania dwutlenku chloru . Wykonanie montażu , uruchomienie i wdrożenie oprogramowania i wizualizacji instalacji .Zastosowano sterownik PCD2 SAIA , wizualizacja WIZCON 7.2

zamawiający

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. Wrocław .

 

  1. Fontanny w miejscowościach CHOJNICE i MIKOŁÓW .

zakres prac

Wykonanie montażu instalacji elektrycznej, oprogramowanie sterowników ,

uruchomienie .

zamawiający

Technika Basenowa JacoM sp.z o.o. Wrocław .

  1. Kompleksowy Remont Basenu Szkolnego Przy SP nr. 3 we Wrocławiu .

zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM Sp. z o.o.