1. Przykład fragmentu wizualizacji monitoringu radiowego.

  1. Przykład fragmentu wizualizacji procesu technologicznego oczyszczalni.