Biuro Techniczne Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o.

Ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000176974
NIP: 894-00-26-620
REGON: 005957501
Kapitał zakładowy: 50 000zł